Stadmaken, wat is dat?

Als je je stad beter kent, kun je ook beter je stad máken. Maar wat wordt daar dan precies mee bedoeld, met dat ‘stad maken’? Het eerste waar vaak aan wordt gedacht is het letterlijk ‘maken’ van de stad: stenen stapelen, wegen aanleggen, parken en pleinen inrichten. Maar daarmee heb je natuurlijk nog geen stad. Een stad bestaat niet zonder mensen. Een stad wordt gemaakt door de mensen die er wonen en werken. En eigenlijk is daarmee ook al het belangrijkste gezegd. Alle mensen in een stad zijn dus per definitie stadmakers. En in een stad leven deze mensen samen. Stadmaken betekent eigenlijk dat je voortdurend op zoek gaat naar nieuwe en betere manieren om samen te leven in een stad. Dat samenleven kan echt van alles zijn, zolang het maar samen is. Werken en wonen natuurlijk.

Maar ook verliefd worden of juist niet, vrienden maken en zijn. Leren door samen naar school te gaan, maar ook van elkaar, of door dingen mee te maken. Zorgen voor mensen die het nodig hebben, of juist verzorgd worden. Naar de film gaan, of naar theater, of zelf iets uitvoeren voor een publiek. Sporten of coachen, of gewoon met z’n allen naar de club. Het is niet zo dat de gebouwen, straten en pleinen van een stad er niet toe doen. Hoe een stad eruitziet, hoe die is gebouwd of is ontstaan, heeft best veel invloed op de manier waarop we er kunnen en willen samenleven. De ruimte in een stad bepaalt wat je er kunt doen. Elke stad heeft haar eigen verhaal, haar eigen geschiedenis, die de sfeer en het karakter van de ruimte in de stad mede bepaalt. Als je dat verhaal kent en begrijpt, zul je zien dat je meer van je stad gaat houden. En waar je van houdt, daar zorg je voor. Zo’n verhaal helpt je dus om een betere stadmaker te worden, iemand die met oog voor de geschiedenis en de cultuur van de stad begrijpt hoe je je in de stad moet bewegen. En die begrijpt wat je kunt doen om op een goede manier met andere stadmakers samen te leven.

Je leert zo een stad beter te gebruiken,
om je weg daarin te vinden en jezelf en je omgeving te ontwikkelen. De verhalen in dit boek helpen daarbij, maar dóen het niet voor je. Je moet het zelf doen. Alleen dan werk je mee aan een fijne stad, een stad waar je wil zijn en blijven.

Ken je stad, maak je stad!
Jeroen de Willigen Partner | Creatief directeur De Zwarte Hond