over METRO O1O

“Als je een stad leert kennen, ga je ervan houden.
En waar je van houdt, daar zorg je voor.”

– Jeroen de Willigen –

Kennen en verkennen

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: als je Rotterdam een warm hart toedraagt en meer wilt weten over de stad, dan is dit een boek voor jou. METRO O1O gaat over grote historische gebeurtenissen die de stad gemaakt hebben tot wat zij nu is. Het verhaal begint in een ver verleden, toen Rotterdam nog niet meer was dan een vissersdorp, en eindigt in 2050 – de toekomst van onze stad. METRO 010 is een uitnodiging om de stad te leren kennen en te verkennen. Elke dag opnieuw.

Stadmaken

METRO O1O neemt je mee op reis door de geschiedenis én richting de toekomst van de stad Rotterdam. In dit rijk geïllustreerde beeldverhaal in twaalf hoofdstukken en vijf toekomstperspectieven volgt auteur Abdelkader Benali de sporen naar de stad zoals die nu is: via de Dam in de Rotte, Rotterdam als waterstad en later havenstad, het bombardement en de Wederopbouw. Het verhaal laat zien dat Rotterdam niet ontstaan is op één moment, door één persoon, maar werd gemaakt in de loop der eeuwen, door velen. Stadmaken doe je niet alleen, maar met elkaar. Je hebt een stem, gebruik die!

Je hebt een stem!

Die conclusie maakt van METRO O1O niet alleen een meeslepende historische en stedenbouwkundige vertelling, maar ook een oproep tot actie. Het boek laat op inspirerende wijze zien hoe je invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van je eigen straat, wijk en stad.

En daarmee raakt het boek ook thema’s als diversiteit, leefbaarheid, inclusie, duurzaamheid, kansenongelijkheid, klimaat en de energietransitie. Het helpt je Rotterdam beter te leren kennen, beter te begrijpen en beter te máken.

Schooleditie

Metro O1O kwam in november 2022 in de verkoop en wordt in mei/juni 2023 gratis uitgedeeld aan álle ca. 9000 brugklassers in Rotterdam, vergezeld met lesmateriaal dat Plug & Play inzetbaar is op scholen, in verschillende vakken binnen het schoolcurriculum. Het boek biedt vanuit een historische context directe aansluiting op belangrijke stedelijke thema’s als burgerschap, inclusie, kansengelijkheid en klimaat. Nog niet eerder was er op zo’n schaal op scholen aandacht voor stedelijke processen en de stem die burgers daarbij hebben. Het boek nodigt uit om op een andere manier over de stad te praten. Op een inclusieve, begrijpelijke en visueel aantrekkelijke manier.

Transformatie

METRO O1O kan gezien worden als onderdeel van een keerpunt in het stedelijk transformatieproces. Ruimtelijke vraagstukken, in Rotterdam en in andere (inter)nationale steden, worden steeds complexer. De urgentie om steden te transformeren wordt steeds groter: andere vormen van mobiliteit, wonen, werken, groen in de stad worden belangrijk. Alles moet sneller dan voorheen, de druk op bewoners van de stad neemt toe. Stedelijke ontwikkeling wordt vaak als complex ervaren en heeft voor veel mensen niet de hoogste prioriteit. Het risico bestaat daardoor dat er geen aansluiting meer is bij de bewoners van een stad.

“Hoe kunnen we op een andere manier het gesprek aangaan over de stad?”

Collectief verhaal

METRO O1O levert een waardevolle bijdrage aan het gesprek over de identiteit van de stad en snijdt onderwerpen aan waarmee iedereen zich kan identificeren. Een kans om weer wat meer op een nieuwe manier met elkaar in gesprek te raken over de stad en daarmee aansluiting te vinden bij de bewoners van de stad. METRO O1O biedt een collectief verhaal, om zo de stad beter te leren kennen en begrijpen. Een stad wordt immers niet gebouwd op één moment, door één persoon, maar ontstaat door de tijd heen, met een gemeenschap. En jij hebt daarin een stem, gebruik die!